El nostre Club es regeix pels ESTATUTS, però a més a més existeixen uns reglaments en els que es detallen tots aquells aspectes del funcionament del Club que no s’han especificat expressament en els Estatuts i que son un complement d’obligat compliment.

Axis doncs tenim el Reglament General de Règim Interior, que regula el funcionament del Club Nàutic en els seus aspectes socials, directius, de personal, organitzatius i d’us de les instal·lacions socials.

Formen part d’aquest Reglament General, els annexes de la Secció Nàutic-Esportiva i el Reglament Particular d’Explotació i Policia del Port Esportiu de Coma-ruga (concessió administrativa que ostenta el Club Nàutic de Coma-ruga).

A continuació posem els links per descarregar els nostres Estatus i Reglaments, en format PDF:

– Descarregar els ‘Estatuts del CNCO’.

– Descarregar el ‘Reglament General del CNCO’.

– Descarregar el ‘Reglament del Port Esportiu del CNCO’.

– Descarregar el ‘Reglament de l’àrea Esportiva del CNCO’.

La Junta Directiva ha iniciat un procés de revisió tant dels estatuts com dels esmentats reglaments.

Comparteix aquesta pàgina

More...