Evolució de les obres en el port, Fase2 a mijans de maig

Mostrem l’evolució de les obres amb els pantalans a punt de derruir i la pontona mig muntada, amb les següents fotos de vista aèria del port.

 

 

 

More...