Evolució de les obres en el port, Fase1 a finals d’abril

Obres de la Fase 1, consistents en la reconducció dels subministraments d’energia i fluids, l’enderrocament del pont d’accés i la construcció d’un carrer provisional a nivell de la sorra, quedant d’aquesta manera el port perfectament integrat amb el municipi.

CNCO Obres Fase1

CNCO Obres Fase1

 

More...